Kontakt

Telefon: 08-531 98100

E-post:   info@mainline.se

Main Line Support

Box 11

148 02 Sorunda

 
Start Siemens Panasonic Larm- smarta hem Hosted services Kontakt Om oss

Call Center         

Contact Center

Contact Center - programvaran för Siemens kommunikationsplattformar är speciellt

anpassad till behoven hos små och medelstora företag.

Det är en användarvänlig och intelligent lösning för distribution av samtal, fax och e-post

och erbjuder kraftfulla funktioner för att få kontroll över företagets trafikflöde.

Upp till 64 agenter i upp till 50 grupper kan konfigureras för samtidigt inkommande trafik. Användarrättigheter kan begränsas eller förlängas genom att skapa agenter, arbetsledare

och administratör profiler. Med Special Agent Client kan samtal effektivt bearbetas eller få

assistans av medarbetare.I övrigt så finns det även möjlighet att få ut trafiken i 26 olika typer av standardrapporter.


Ytterligare funktioner:
Inspelning (beroende på juridiska bestämmelser).
Meddelande om plats i samtalskö.
Återuppringning.
VIP-kunder.
Prioriterad agent.
Wrap-up.
Pausar.
LCR scheman.
Grafisk konfigurationsverktyg för att skapa köer.

Lyssna

Läs fonetiskt

Lyssna

Läs fonetiskt

Klicka om du vill visa alternativa översättningar

Ändra ordning genom att dra med Skift-tangenten.

Sätt betyg på översättningen

Växla språk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

agenTel

agenTel optimerar kundsamspelet med att vara en central punkt i företaget, som tillvaratar och fördelar alla inkommande kontakter som kommer via samtal, fax eller e-post.

agenTel underlättar därmed behandling och hantering av flera kommunikationskanaler. Dess integrerade röstinspelningsmöjligheter säkerställer med hög kvalitet din externa kommunikation. Flexibiliteten i realtid och historiska rapporteringar gör att ditt team aktiveras mer och förmodligen ökar också kundnöjdheten.

agenTels öppna arkitektur gör det enkelt att integrera in din telekommunikationsplattform. Växelns självständighet gör din investering säker, även om du ändrar din kommunikationsplattform.

agenTel programvaran har installerats tusenfalt på olika tillverkares system.

Detsamma gäller för din IT-miljö: Använder ni CRM eller ERP-system, oavsett i vilken databas den viktiga informationen lagras i, så får agenTel tillgång till den och kan lämna den till användaren.

Efter att ha all information som behövs i en popup på dataskärmen, plus integrerade webbgränssnitt, kommer arbetet att göra det både effektivt och trevligt.

 

Den mest lämpliga agenten tar samtalet…………..

agenTels intelligenta fördelningsfunktion håller reda på status för alla agenter som finns med i call centret och om hur dom skall få sin tilldelning av kunder. Det kan vara via samtal, e-post, fax, kampanjer, mm. Oavsett hur kontakten kommer in till företaget så överförs kontakten till den bästa möjliga agenten. Detta kan utföras med olika metoder:

Kompetensbaserad - Matcha kontakten med kompetens hos agenterna.
Agentbaserad - Undvika att ”speciella” agenter får alla samtal.
Tidsbaserad - Ju längre en kontakt väntar, desto högre prioritet.