Kontakt

Telefon: 08-531 98100

E-post:   info@mainline.se

Main Line Support

Box 11

148 02 Sorunda

 
Start Siemens Panasonic Larm- smarta hem Hosted services Kontakt Om oss

Hänvisning        

Totalview är den kompletta lösningen för att organisera och driva företagets dagliga verksamhet.
Filosofin är att ha total översikt, där förekomsten av information ges till både telefonisten och alla

anställda som själva är användare, vilket möjliggör en hög servicenivå, effektiverar arbetet, minimerar den interna samtalshanteringen och kollegor som söker efter varandra.

Närvaroinformation ges med hjälp av Totalview klienten och genom att använda företagets normala planeringsverktyg, så som Microsoft Outlook - kalender eller Lotus Notes. Kalenderinformationen är då synkroniserad med översiktlistan där möten aktiveras automatiskt enligt kalenderplaneringen.
Information om telefonnärvaro när det gäller om man är ledig eller upptagen så tillhandahålls detta av telefonsystemet.