Kontakt

Telefon: 08-531 98100

E-post:   info@mainline.se

Main Line Support

Box 11

148 02 Sorunda

 
Start Siemens Panasonic Larm- smarta hem Hosted services Kontakt Om oss

Kommunikationsplattform

Funderar Ni på att se över Er kommunikation och vill förbättra företagets resultat, utmärka Er när det gäller kundservice eller minska kostnaderna.

Vi kan förse Er med kommunikationsfunktioner Ni behöver och som levereras på de plattformar som bäst passar Er verksamhet. 

Vårt breda utbud av kommunikationsplattformar kan hjälpa Er och förbättra affärsresultaten genom att:

Få mer utfört:

Se alla dina e-post, samtal och fax på ett ställe tillsammans med annan viktig affärsinformation.

Se vilka arbetskollegor som är tillgängliga och det bästa sättet att kontakta dem via närvarolistan.

Förbättra kundservicen:

Samtalsdirigering av de inkommande samtalen garanterar att bästa tillgängliga person får samtalet.

Inkommande samtal åtföljs av relevant kundinformation och visas på datorskärmen.

Spara pengar:

Skapa interna konferenssamtal kan minska de externa kostnaderna med upp till 90%.

SIP-baserade (Internet) linjer kan minska de totala accessavgifterna med 20 till 30%.